TGB KANUN VE YÖNETMELİKLER

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanun ve Yönetmeliği ile ilgili dökümanları indirmek için ilgili dökümana tıklayınız.

5746 Ar-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu Uygulama Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 4691
10 ağustos 2016 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Kurumlar Vergisi Sirküleri -1
Kurumlar Vergisi Sirküleri -6
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5035
Kurumlar Vergisi Tebliğ 86    
Teknoloji Geliştirme Bölge İşletme Yönelgesi